İnanç

Anadolu Erenleri ve Dergahların Oluşumu

//

Ali Haydar AVCI (Araştırmacı – Yazar)  Alaca karanlıktı. İndi gece, aydınlığın üstüne. Yer gök mühürlendi. Eğildim ocakta yanan ateşe, üç kere niyaz ettim. Üç delil uyardım. Aşk ola dedim, aşk ola… Kül serptim közün üstüne, ateş sönmesin diye… Hak aşkına, gerçeğin demine, devranına “hû” dedim,  gerçekler küllenmesin diye… ………… “Biz şol abdalız bıraktık eğnimizden şalımız

Devamını Oku

Alevilik hiçbir kalıba sığmaz

/

  Röportaj: Fuat Ateş Avrupa’da bulunan hemen hemen tüm federasyonlarımızın bir inanç kurulu var. Fakat henüz Konfederasyon bünyesinde bir inanç kurulu oluşturamadık. Nasıl ki federasyonlar bir araya gelerek konfederasyonumuz oluşturdularsa, inanç alanında da böyle bir çatı örgütlenmesine ihtiyaç var. Bu ihtiyaç doğrultusunda geçtiğimiz günlerde Avrupa’da faaliyet gösteren federasyonların yöneticileri ve inanç kurulu temsilcileri bir araya

Devamını Oku

Medya, İktidar, Din Üçgeninde Kuzey Kıbrıs’ta Alevilik

Nuran ÖZE** Dr., Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Bölümü, Lefkoşa/Kıbrıs Giriş Adada yaşayan Kıbrıslı Türklerin dini, dine yaklaşımı, inançlarını yaşayış hali bugüne değin birçok kez Türkiye basınında çıkan haberler vesilesiyle gerek Kıbrıs’ta gerekse Türkiye’de tartışma sebebi olmuştur. Kıbrıslı Türkler, Türkiye’deki muhafazakâr eğilimli siyasi kişiler tarafından birkaç kez dinsiz imansız, maneviyatı eksik olmakla itham

Devamını Oku

Edep-Erkân

/

Yazar: Dertli Divani Merhaba dostlar, Son zamanlarda Alevi-Bektaşi-Kızılbaş topluluğu olarak bazen kendi içimizde, bazen demokratik örgütlü yapılarımızın bünyesinde, çoğu zamanda sosyal medyada erkânlar üzerine yoğun tartışmaların yürütüldüğüne hepimiz tanığız. Ne yazık ki bazı dedelerimiz bireysel, bazıları da kendi aralarında oluşturdukları birlikler adına, kendilerini yolun en ulusuymuş gibi görenya da gösteren tavırlarla, yılların emeği olan erkânlara“uyduruk

Devamını Oku

Muharrem Mateminin Ardından…

/

Yazar: Metin Mat Muharrem Matemi; yüzyıllardır Alevi dünyasında canlı bir şekilde yaşanmaktadır. Kuşkusuz 10 Ekim 680’de Yezit orduları tarafından alçakca ve acımasız bir şekilde öldürülen Hüseyin ve yakınların dramıyla birlikte, zülme biat etmeyerek direnen Hüseyin’in duruşu, mazlumlara, direnenlere cesaret vermiş, yol göstermiştir. Bu gerçeklikle beraber, gözden kaçırdığımız, ya da görmek istemediğimiz, bu tarihsel anlatı içerisinde

Devamını Oku

Alevilerin Kayıp Kıtası Güney Amerika

Fuat Ateş: Arap Alevilerinin hayatlarından gerçek kesitleri aktaracağız “Suriye ve Lübnan topraklarındaki göçün hikayesi…” Bu belgesel serisiyle Suriye ve Lübnan topraklarında 1800’lü yılların ortasında başlayan ve yıllarca devam eden bir göçün hikâyesini anlatacağız. Bugün Güney Amerika sayılarının üç milyon civarında olduğu tahmin edilen ve kamuoyu tarafından pek bilinmeyen Arap Alevilerinin hayatlarından gerçek kesitleri aktaracağız. Bizler

Devamını Oku