İnanç

Anadolu Erenleri ve Dergahların Oluşumu

//

Alevi toplumunun yaşam biçiminde, öğretisinde, yapılanmasında, ilişkilerinde, töre ve törenlerinde Anadolu erenlerinin, dergahların ve tekkelerin önemli bir yeri vardır. Bu yapılanma ve ilişkileri çok boyutlu ve derinlemesine açıklığa kavuşturmadan konuyu yeterince anlamak neredeyse olanaksızdır. Bu boyut atlanarak ya da görmezden gelinerek yapılacak değerlendirme ve yaklaşımlar ise doğal olarak son derece yanlı ve yüzeysel kalacaktır.

Keep Reading

Alevilik hiçbir kalıba sığmaz

/

 Avrupa’da bulunan hemen hemen tüm federasyonlarımızın bir inanç kurulu var. Fakat henüz Konfederasyon bünyesinde bir inanç kurulu oluşturamadık. Nasıl ki federasyonlar bir araya gelerek konfederasyonumuz oluşturdularsa, inanç alanında da böyle bir çatı örgütlenmesine ihtiyaç var. Bu ihtiyaç doğrultusunda geçtiğimiz günlerde Avrupa’da faaliyet gösteren federasyonların yöneticileri ve inanç kurulu temsilcileri bir araya gelerek, böylesi bir yapının oluşturulması konusunda fikir birliğine vardılar.

Keep Reading

Medya, İktidar, Din Üçgeninde Kuzey Kıbrıs’ta Alevilik

Toplumlarda dini inanç anlayışlarının şekillenmesi uzun zaman almaktadır. Her daim ön plana çıkarılan 1974 olayları ise adaya ilk göçerimlerin yapılmasından dört yüz sene sonra gerçekleştirilmiştir. 1974 sonrası adaya göç etmesi teşvik edilen insanların da Kıbrıs’taki Müslümanlık anlayışı üzerinde etkileri bulunmaktadır.

Keep Reading

Edep-Erkân

/

Merhaba dostlar, Son zamanlarda Alevi-Bektaşi-Kızılbaş topluluğu olarak bazen kendi içimizde, bazen demokratik örgütlü yapılarımızın bünyesinde, çoğu zamanda sosyal medyada erkânlar üzerine yoğun tartışmaların yürütüldüğüne hepimiz tanığız. Ne yazık ki bazı dedelerimiz bireysel, bazıları da kendi aralarında oluşturdukları birlikler adına, kendilerini yolun en ulusuymuş gibi görenya da gösteren tavırlarla, yılların emeği olan erkânlara“uyduruk erkânlar” diyebilme cesaretini gösterebiliyorlar.

Yazar: Dertli Divani

Keep Reading

Muharrem Mateminin Ardından…

/

Muharrem Matemi; yüzyıllardır Alevi dünyasında canlı bir şekilde yaşanmaktadır. Kuşkusuz 10 Ekim 680’de Yezit orduları tarafından alçakca ve acımasız bir şekilde öldürülen Hüseyin ve yakınların dramıyla birlikte, zülme biat etmeyerek direnen Hüseyin’in duruşu, mazlumlara, direnenlere cesaret vermiş, yol göstermiştir. Bu gerçeklikle beraber, gözden kaçırdığımız, ya da görmek istemediğimiz, bu tarihsel anlatı içerisinde Aleviliğin yavaş yavaş eriyor olmasıdır. Çünkü; bu tarihsel anlatı, Alevi teolojisiyle harmanlanıp, karmaşık bir duruma sokularak, Aleviliğin daha da anlaşılmaz bir duruma düşürülmesine imkan sunuyor. Zira; bilimsel doğrular ekseninde konu ele alınmıyor, Şii ya da Sunni (Muaviye ve Yezit’in yanlış yaptığını düşünen Sunni ) Ülemanın bu vahşetle ilgili tarihsel anlatılarının yanında, Sunni ve Şii inançsal değerleri de el altında, muharrem sohbetlerinde insanlara şırınga ediliyor. Peki gerçek ne? Aleviler olarak biz bunu nasıl okumalıyız?

Yazar: Metin Mat

Keep Reading

Alevilerin Kayıp Kıtası Güney Amerika

Bu alanda dünya televizyon tarihinde ilk defa yapılan bir çalışma olduğu için oldukça titiz davranıyoruz. Konuyla ilgili görüşebilecek tüm isimlere ulaşmaya çalıştık.

Keep Reading