Alevi

Anadolu Erenleri ve Dergahların Oluşumu

//

Alevi toplumunun yaşam biçiminde, öğretisinde, yapılanmasında, ilişkilerinde, töre ve törenlerinde Anadolu erenlerinin, dergahların ve tekkelerin önemli bir yeri vardır. Bu yapılanma ve ilişkileri çok boyutlu ve derinlemesine açıklığa kavuşturmadan konuyu yeterince anlamak neredeyse olanaksızdır. Bu boyut atlanarak ya da görmezden gelinerek yapılacak değerlendirme ve yaklaşımlar ise doğal olarak son derece yanlı ve yüzeysel kalacaktır.

Keep Reading

Müslüm Doğan: Alevi inancı kuşatma altında

/

Doğan, raporu hazırlarken, Alevi öğretisi ve inancının karşılaştığı sorunların hukuk ve inanç boyutu ile araştırıldığını, kaynak olarak Alevi toplumunun örgütlendiği tüm alanlardan veriler ile akademik çalışma ve raporlardan yararlanıldığını belirtti.

Keep Reading

Medya, İktidar, Din Üçgeninde Kuzey Kıbrıs’ta Alevilik

Toplumlarda dini inanç anlayışlarının şekillenmesi uzun zaman almaktadır. Her daim ön plana çıkarılan 1974 olayları ise adaya ilk göçerimlerin yapılmasından dört yüz sene sonra gerçekleştirilmiştir. 1974 sonrası adaya göç etmesi teşvik edilen insanların da Kıbrıs’taki Müslümanlık anlayışı üzerinde etkileri bulunmaktadır.

Keep Reading

AAKB Genel Başkanı Özlem Akgül: Kadınlar yaşamı var eden, özveriyi, sevgiyi sembolize eden varlıklardır

/

Biz Almanya’nın beş eyaletinde örgütlüyüz ve her bölgede de bize bağlı eyalet örgütlenmemiz var. Bölge yöneticilerimiz 7 kişiden oluşuyor ve AKM kadın çalışmalarına katılanları bu çalışmaların içerisine alıyoruz. Bu kadınlarımız hem bölgelerinde çalışıyorlar hem de kadro eğitiminden geçiyorlar. İyi bir ekip ruhu oluşturdukları içinde bölgesel bazda yapılan bütün etkinlikleri, çalışmaları, anmaları gerçekleştiriyorlar.

Keep Reading

Hızır Kapımıza Geldi !

Tekerlemesi söylenir ve bir hediye vermesi beklenirdi. Hediye olarak un, bulgur, buğday, kuru fasulye vb. ürünler bağışlanırdı. Durumu ‘iyi’ olan az sayıdaki aileler, para hediye ederdi. Toplanan paralar aynı akşam çocuklar arasında paylaşılır ve ürünler ertesi gün köyün bakkalında genellikle paraya çevrilirdi.

Keep Reading