Çarşamba, Haziran 19, 2024

Erkeklik Sözleşmesi Değil; İstanbul Sözleşmesi!

Date:

 “Kadın Kurtuluş ve Özgürlük Mücadelesinden” ilham alarak epeyce yol aldık ve almaya devam edeceğiz… Kararlıyız zira kolay olmayacak bunu da biliyoruz, ama inadımız da inat bunu da siz bilin istiyoruz! Biz, eski biz değiliz artık İslam Hukukuna göre recme kurban giden, tecavüze uğrayıp, idam edilen; tecavüze uğrayıp tecavüzcüsü ile evlendirilen, sokakta oynarken gerdeğe konulan, sünnet ettirilen, ezilen, sömürülen bir meta olarak görülmek istenilen, İslam hukuku, baba hukuku, koca hukuku, devlet hukuku, sistem hukuku yani erkek hukukundan bıktık!

Yazar: Zeliha Altuntaş

“Toplumsal sözleşmelerle kurulduğu söylenen modern sivil toplum aynı zamanda kadınların bedeni üzerinde erkeklere hak ve iktidar veren bir patriyarkal düzendir, bu anlamda toplumsal sözleşme sadece erkeklerin bir araya gelip ‘ imzaladığı’ cinsel bir sözleşmedir. İlk cinsel sözleşmenin eşitsizliği sonradan kendisini kurumların işleyişinde, iş ve evlilik sözleşmelerinde de üretmiştir.”

Carole Pateman

Erkek Hukuku-  Devlet Hukuku-  Burjuva Hukuku !!!

Evet, Pateman’ın ifade ettiği bu sözleşme, “Erkeklik Sözleşmesi” tek taraflı bir sözleşmedir. Zira tek taraflı düşünülmüş, tek taraflı imzalanmıştır. Taraflardan biri hükmeden konumunda, diğer taraf ise bu sözleşmeye biat etmek durumunda bırakılan, ötekileştirilen, kimliksizleştirilen ve nesnelleştiren kadınlar BİZLER!

Bu sözleşmeye boyun eğdiği müddetçe iyi kadın, namuslu kadın, ahlaklı kadın, makbul kadın, cennetlik kadın… Zira ahlak kuralları adı altında dayatılan, normlara

 (norm-al; mi?) gelenek ve göreneklere itaat ettirilerek, muhafazakâr çevrelerin, dinci- faşist zihniyetin kadının bedenini, emeğini sömürmesine; zihnine prangalar vurmasına, tüm bu despotizme, erk tahakkümüne biat eden ölü kadınlar mezarlığına çevirdiler… Bedensel olarak, söylemsel olarak, düşünsel olarak… Ruh gibi kadın bedenleri…

En küçük bir başkaldırıda da karşısındakinin erkek olması, haklı olması için yeterlidir. Zira bu sözleşme erkek ilkeleri ile düşünülmüş ve karşı tarafa da erkek aklı ile dikte edilmiştir. Bu sözleşmenin imtiyazlı tarafı olarak erkekler tüm konforu yaşadıklarından dolayı “Erkeklik Sözleşmesi“ni içselleştirmişler ve kendilerine sunulan bu ayrıcalıkları hak görmüşlerdir. Zira erkek olan onlardır. Ve bu imtiyazlardan faydalandıkları sürece de sorun yoktur. Monique Witting’in dediği gibi “Efendiler olmazsa, köleler olmayacağı gibi, erkekler olmaksızın da kadınlar olmayacaktır. “

Kadınlar, ötekiler bu sözleşmenin mağdur taraflarıdır. Bu mağduriyet dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun, hangi kültüre ait olunursa olunsun hiç şaşmaz..Kadın olmak yeterlidir bedel ödemek için… Kimi kültürlerde kadın sünnetleri, kimi topraklarda çocuk gelinleri, kimi coğrafyalarda bir erkeğe 4 kadın şeklinde, kimi yerlerde ucuz iş emeği olarak görülen tekstil işçileri, kimi yerlerde tarlada köylü emekçi kadınları; kimi yerlerde seks işçisi, onurlu kadınlar olarak karşımıza çıkar.

Saçı uzun, aklı kısa; kaşık düşmanı, kızını dövmeyen, dizini döver gibi Toplumsal Bilince yerleşmiş kültürün dildeki yansımaları olarak da günlük hayatta kendini gösterir ve bu toplumsal bilinci yeniden ve yeniden üretir.

Kadın, babanın kızı..kocanın karısı, abinin, bacısı imgelemesinden ziyade aynı zamanda mahallenin namusu, erkek aklın sahiplendiği bacısı ve sisteminde güvencesidir.

Kafası attığı zamanda şiddetin her türlüsüne başvurma hakkına sahip polis devleti, militar devlet anlayışının yansımaları olarak bireylerde kendini günlük hayatta düşünsel, dilsel, eylemsel olarak gösterir. Cinsellik hiyerarşisinde erkek tahakkümü esastır bu sözleşmeye göre.

Kadınlar sözleşmeden vazgeçmiyor: İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri teker  teker okunuyor!

HODRİ MEYDAN!

Fakat biz kadınlar,  kadınların tarihsel mücadelesi boyunca toplumsal bellekteki “Kadın Kurtuluş ve Özgürlük Mücadelesinden” ilham alarak epeyce yol aldık ve almaya devam edeceğiz… Kararlıyız zira kolay olmayacak bunu da biliyoruz, ama inadımız da inat bunu da siz bilin istiyoruz! Biz, eski biz değiliz artık İslam Hukukuna göre recme kurban giden, tecavüze uğrayıp, idam edilen; tecavüze uğrayıp tecavüzcüsü ile evlendirilen, sokakta oynarken gerdeğe konulan, sünnet ettirilen, ezilen, sömürülen bir meta olarak görülmek istenilen, İslam hukuku, baba hukuku, koca hukuku, devlet hukuku, sistem hukuku yani erkek hukukundan bıktık! Biz insan haklarına yakışır, tek taraflı değil, siyaha karşı beyazın hakkı; doğuluya karşı batılının hakkı, proletere karşı burjuva hakkı, Alevilere karşı, Sünnilerin hakkı; azınlıklara karşı, çoğunluğun hakları; kadınlara karşı erkeklerin hakkını savunan “İnsan Hakları” değil, koşulsuz, İnsan onuruna yakışan, dayanağını evrensel değerlerden alan bir hukuk sistemini düşlüyoruz ve düşlerimizi gerçek kılmak adına direneceğiz ve direteceğiz… HODRİ MEYDAN!

EVET, biz kadınlar düşünen, söz söyleyen, eyleyen yaşamın her yerinde hak öznesi olma yetisine sahip bireyler olarak bıktık! yeter! diyerek, isyan bayrağını çekip,

 “Erkeklik Sözleşmesini” paramparça yırtıp savuruyoruz… Ve yerine iki tarafında adilce taraf olduğu, kadınların yaşam hakkını yasalarla güvence altına alan, her türlü şiddete karşı duran, toplumsal cinsiyet rollerinin dayatılması ile de mücadele eden‚ İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükte kalması için direneceğiz, direteceğiz! Biz kadınların yaşam hakları kimsenin keyfi, iki dudağı arasında ve bir imzası ile mümkün olmayacaktır. Zira olmamalıdır.

Sınıflı toplumlar boyunca hak ve adaletin, hukukun ekonomik ve siyasi gücü elinde bulunduranların dayatmasına bağlı olarak işlediği aşikar olsa da halkın direnişi de aşikardır. Özellikle kadınların son dönemdeki küresel boyuttaki isyanları da devrimin habercisidir…

Erkek- Kadın ilişkilerinde de Antik Yunan-Şehir devletlerinden günümüz burjuva demokrasilerine evirilen süreçte düşlediğimiz kadar yol alamadık. İlk çağlardaki yurttaşlık hakkına sahip olamayan kadın günümüz patriarkal sistemde erkek tahakkümüne, erkek diline, erkek zihniyetine, bıyıklı erkek aklının bedeni ve cinsiyeti üzerinden saldırısına maruz kalmaktadır.

Toplumsal Bilinç bu şekilde tüm damarlarımıza kadar yanlış kodlanmış iken, devlet olmanın gereği olarak, tabii ki bu “Devlet” dayanağını hukuka ve insan hakları evrensel değerlerine dayandırıyorsa (ki dayandırmasa devlet değil, çete durumunda olur.) vatandaşları birbirine karşı korumak ve kollamak olmalıdır.Bu koruma kanun ve yasalar ile güvence altına alınmalıdır.

Ne zaman bir kadın ayağa kalksa, aslında tüm kadınlar için ayağa kalkar!

MAYA ANGELOU’nun ifade ettiği gibi dünyanın herhangi bir yerinde bir kadın, artık YETER diye ayağa kalkıyorsa, bu tüm kadınlar için Manifesto olmalıdır. Bu bağlamda, İstanbul Sözleşmesi ile sürekli geri adımlarla şeriat düzenine giden anlayışa, patriarkal düzene, neoliberal politikalara, kapitalist sistemin kadının bedenini, emeğini ve doğayı sömürgeleştirmesine, despotizme, tahakküme, kimliksizleştirmeye karşı tüm kadınların kolektif biçimde, hep birlikte kızkardeşliği dayanışması ile ayağa kalkacağı, başkaldıracağı direneceği ve düşlerine sahip çıkacağı yarınlar için mücadeleye devam edeceğiz.

Bu kadınlar için ontolojik bir gereklilik ve gerçeklik olmalıdır…

Paylaş

spot_img

İlginizi çekebilir

Bunlara baktınız mı?
Benzer Başlıklar

Kazım Gündoğan: Dersim Tertelesi Cumhuriyetin Kara Kutusudur

Bu yazı Alevilerin Sesi dergisinin 286. sayısında yayınlanmıştır. KAZIM GÜNDOĞAN...

Yönetmen Yücel Tunca ile “Alacakaranlıkta 30 Yıl: Madımak Katliamı” belgeselini konuştuk – Röportaj Nuray Pehlivan

Madımak Katliamı üzerine bir web belgesel: Alacakaranlıkta 30 Yıl Yönetmen...

Cemal Taş: MAZLUM EBE JÜANÊ ZALIMKARİ, SE DERDÊ XO BİYARO JÜAN

Hesenê İbrahimê Qıci, Hesenê Cıvrail Ağaê Arekiye, Aliê Mırzê...

Cafer Kaplan Dede: Gerçeğin Dilinden Madımak Katliamı

Dostun zülüfleri bölük bölüktür Benim ciğerciğim delik deliktir Muhabbetin sonu tez...

Alevilerin Sesi dergisine abone olmak ister misiniz?