Dergah

Anadolu Erenleri ve Dergahların Oluşumu

//

Alevi toplumunun yaşam biçiminde, öğretisinde, yapılanmasında, ilişkilerinde, töre ve törenlerinde Anadolu erenlerinin, dergahların ve tekkelerin önemli bir yeri vardır. Bu yapılanma ve ilişkileri çok boyutlu ve derinlemesine açıklığa kavuşturmadan konuyu yeterince anlamak neredeyse olanaksızdır. Bu boyut atlanarak ya da görmezden gelinerek yapılacak değerlendirme ve yaklaşımlar ise doğal olarak son derece yanlı ve yüzeysel kalacaktır.

Keep Reading