Araştırma

Jean-Jacques Rousseau: Toplum Sözleşmesi üzerine…

//

Necdet Uçar Toplumlar belli bir büyüme ve gelişmeden sonra bir düzene ihtiyaç duyar. Bu düzen yöneten ve yönetilenlerin belli olduğu hiyerarşik bir sistem içinde toplumsal işleyişin sağlandığı toplumdaki birey sayısının çoğalmasıyla ortaya çıkan kaosun engellemeye çalışıldığı sistemlerdir. İnsanlar, Rousseau’nun deyişiyle doğa durumundan çıktığında; yani düzene ihtiyaç duymadığı ve mülkiyetin var olmadığı, insanın o dönem için

Devamını Oku

Arap Alevilerinin -Delilli- Kısa Göç Tarihleri

//

Av. Güney Cuma CAN Arap Alevilerin tarihteki seyrüseferi altı kitlesel temel göçe dayanır. Bunlardan ilk ikisi hakkında yaklaşık kanıt varken, kalan dördü ise kabul edilmiş, somut kanıtlarla açıklanabilir. Lübnan ve Suriye iç savaşları da yakın dönem olayları olarak ele alınmışlardır. 1- Yemen Göçü Arap kabile hayatının hüküm sürdüğü Yemen Arapların anayurdudur. Araplar Yemen’den Ortadoğu’ya yayılmışlardır.

Devamını Oku