Arap Alevileri

Alevilerin Kayıp Kıtası Güney Amerika

Bu alanda dünya televizyon tarihinde ilk defa yapılan bir çalışma olduğu için oldukça titiz davranıyoruz. Konuyla ilgili görüşebilecek tüm isimlere ulaşmaya çalıştık.

Keep Reading

Arap Alevilerinin -Delilli- Kısa Göç Tarihleri

//

Arap Alevilerin tarihteki seyrüseferi altı kitlesel temel göçe dayanır. Bunlardan ilk ikisi hakkında yaklaşık kanıt varken, kalan dördü ise kabul edilmiş, somut kanıtlarla açıklanabilir. Lübnan ve Suriye iç savaşları da yakın dönem olayları olarak ele alınmışlardır.

Keep Reading