Arap Alevileri

Alevilerin Kayıp Kıtası Güney Amerika

Fuat Ateş: Arap Alevilerinin hayatlarından gerçek kesitleri aktaracağız

“Suriye ve Lübnan topraklarındaki göçün hikayesi…”

Bu belgesel serisiyle Suriye ve Lübnan topraklarında 1800’lü yılların ortasında başlayan ve yıllarca devam eden bir göçün hikâyesini anlatacağız. Bugün Güney Amerika sayılarının üç milyon civarında olduğu tahmin edilen ve kamuoyu tarafından pek bilinmeyen Arap Alevilerinin hayatlarından gerçek kesitleri aktaracağız. Bizler için de sürprizlerle dolu bir çalışma oldu. Üç bölüm olarak yayınlanacak belgeselimizin ilk bölümü “Yolların Başlangıcı”, bu bölümde bölge halkının neden göçmek zorunda kaldığını ve dönemin şartlarını anlatacağız. İkinci bölümümüzün adı Seyahat-ı Diyar-i Baide(Uzak Diyarlara Yolculuk)… Bu bölümde gemiyle yaklaşık üç-dört ay süren trajik yolculuk hikayeleri ve anılarının yanısıra Güney Amerika’ya ulaşıldıktan sonra yaşanan zorlukları işleyeceğiz. Ayrıca 1900’lü yılların başında Alevi adıyla kurulan derneklerin oluşum sürecini de aktaracağız. Son bölüm ‘Yeni Vatan: Güney Amerika’ isimli bölümde ise günümüzde orada yaşayan insanların Aleviliğe bakışını ve güncel gelişmeler karşısında tavırlarını işleyeceğiz.

Keep Reading

Arap Alevilerinin -Delilli- Kısa Göç Tarihleri

//

Av. Güney Cuma CAN

Arap Alevilerin tarihteki seyrüseferi altı kitlesel temel göçe dayanır. Bunlardan ilk ikisi hakkında yaklaşık kanıt varken, kalan dördü ise kabul edilmiş, somut kanıtlarla açıklanabilir. Lübnan ve Suriye iç savaşları da yakın dönem olayları olarak ele alınmışlardır.

1- Yemen Göçü

Arap kabile hayatının hüküm sürdüğü Yemen Arapların anayurdudur. Araplar Yemen’den Ortadoğu’ya yayılmışlardır. Arabül Aribe denilen, esas Araplar buradan yayılarak çevresindeki diğer kabileleri asimile etmiş, etkilemiş ve Araplaştırmıştır. Araplar Kahtaniler ve Adnaniler olarak iki temel kabileye köklerini nispet ederler. Kahtaniler sonradan Araplaşmamış bütün esaslı Arapların ataları olarak kabul edilir. Kahtan Bin  Abir’in çocuklarının her biri bir kabile reisi olarak bölgeye dağılmıştır. Hz. İsmail’in soyu kabul edilen Adnaniler de Kahtanilerle karışarak Mekke, Medine bölgesinde varlıklarını devam ettirmişlerdir. Hz. İbrahim, İsmail, Adnan ve Kureyşlere kadar gelen kabileler Adnani olarak adlandırılmış ve sonradan Araplaşmış kabileler olarak Arabül Müstarebe olarak bilinmişlerdir. Arap Alevilerin kabile adları Taglibi, Tenuhi, Gassani, Hazreci, Kindi ve Tai ile biten kabile isimleri onların soyunun bu adların yaygın olduğu Kahtanilere dayandığına işarettir. Kahtaniler Yemenden Medine’ye göç etmişlerdir. Bu göçe bazı kaynaklarda aşırı yağışın neden olduğu selin tarım arazilerini tahrip etmesinden kaynaklandığı ve İslamiyet’ten önce olduğu belirtilir.

Keep Reading