Arap Alevileri

Alevilerin Kayıp Kıtası Güney Amerika

Fuat Ateş: Arap Alevilerinin hayatlarından gerçek kesitleri aktaracağız “Suriye ve Lübnan topraklarındaki göçün hikayesi…” Bu belgesel serisiyle Suriye ve Lübnan topraklarında 1800’lü yılların ortasında başlayan ve yıllarca devam eden bir göçün hikâyesini anlatacağız. Bugün Güney Amerika sayılarının üç milyon civarında olduğu tahmin edilen ve kamuoyu tarafından pek bilinmeyen Arap Alevilerinin hayatlarından gerçek kesitleri aktaracağız. Bizler

Devamını Oku

Arap Alevilerinin -Delilli- Kısa Göç Tarihleri

//

Av. Güney Cuma CAN Arap Alevilerin tarihteki seyrüseferi altı kitlesel temel göçe dayanır. Bunlardan ilk ikisi hakkında yaklaşık kanıt varken, kalan dördü ise kabul edilmiş, somut kanıtlarla açıklanabilir. Lübnan ve Suriye iç savaşları da yakın dönem olayları olarak ele alınmışlardır. 1- Yemen Göçü Arap kabile hayatının hüküm sürdüğü Yemen Arapların anayurdudur. Araplar Yemen’den Ortadoğu’ya yayılmışlardır.

Devamını Oku