Çarşamba, Haziran 19, 2024

AABF KSK Kırmançki Şiir Festivalinde Dereceye Giren Eserler

Date:

AABF Kültür Sanat Kurulu’nun düzenlemiş olduğu festival kapsamında “Kırmançki Şiir Yarışması” nda dereceye giren eserler şunlar oldu:

KHALÊ M’

Khalê m’, tızonena,
hal u mezalê m’!
Pêskarbiyo, xofoxıravın
Hezn u hêzajin.
Gılêaşeyiyo,
pırdopuç u bêreço
bınde kemer u khuço,
oradotçêvermınıt u kılıto
toraasêno;
çıranikverdovecıtaseno!
Khalêm’zerretenıko,
Niştoroserêzazıko,
thomırdest de cıneno,
qomirêteverıko!

Vano; cıloqılêrın
bêkesuseraarêke
Pêleka ho sayêke
Penzerpêdake,
qulêhorêvılake.
Perr u payirameke
Az u wujisake!

Qırvanêbınêlıngato vi,
endi; fisêge tıro ke!
Hêniyobınêçengêtodero,
sıtosıpiyoçhırreno,
qav u qacaxpırrkero,
têsan u taxşırmêkero,
heşiriye u hêştiriradürifiyo!
Nêçarunêhorê
bavokênibıkero.
Lınge rawelağefiyo,
roştahoramorımmekero.
Tozverêça ho meerzo…

Sengül Tamaç

***

HEWNANÊ MA DER O

heyatçîyoketizanena o nîyoVarsîsike,vaKeje
musayênêrêzemanlazimoçênami,Varsîsika mi
nêmeyêemrêînsanîhederbeno,kêmasîyenêxelesîna
bi telafîkerdenekunîmerayê, rehetnîyoancîyakî

Bi jûhaylemevêrenoraşonoemrêma, xêlêşîkînîme
Şewe û şodirêmakifşnîyo,bicêkehalêkutikîderîme
Qesekênîmeşanikeênatayînêrê, çimanêma de nîyade
Şanikakenîyamarazon,kûlêdebêdermano,helênenorojê bi roje

Merdeneteynakexobigoyno,xêlêçîyîbenêzurîşonê
Ê însanêdelalîserêzonêma de mebekî,hewnanêmadere
Vanêke,însanîkeînsanyadkerdşîyayîşbenopersêdegirse
Cewabêxo, xovîrîardîşo,hekebêroserêzonîbêrovatene

Însanîkeçîyêardrazonnusna,nêmerdayeyo
Ayêramaheweskerdnusnenîme, wabêrozanitenenêmerdayebimano
Merdenedimaqesey her tim rindnîye
Zerreyêmanêkenêpirr, kotî de nîyadîmevileçewtîye

Merdenevatbîmara,vayî di defeyîtekrarkerdgoşêma de
Heyat,toçikedîyo,çiqaskemusaoyoVarsîsîke
Rayîrwanîyazerreyêtoradotrayêçîna,bizane
Emrêînsanîkeverdra, bêgumanbenoşanike

HekekewtmîyanêkitabanênowendeneVarsîsîke

Akman Gedîk

***

SANIKA MA

AxxWelatWelat,
Harde mezela mi
Welasere mi
Thikma u Kabe mi
Welat,
AxxWelatwelat
Welatehardedewresi
WelatePhir u Rayver
WelateJiar u Diaru
WelateXizir u Duzgini
Welateser u ceru
Sey Riza u Aliseri
WelateCeni u canuku
WelateBese
WelateGule
AxWelatwelat
WelateYel u Qomi
Der u Cirani
Welate Ma
WelateKirmanciye ……
Cirenejuminime
Cever u bacemajuyo
Thul u tumema
Hega u sundorema
Ceper u Axilemajuye
Heni u Axuama
Jianemajuye …
Male makunotewerte
Der u Ciranime ,
kewrayime
iqrarime, misayivime
Purezina Des u di mihemedi da gire
SeresondeHeqiyewerdo,
QurvaneXiziri da jumini .
Pia Rozegureto
Semigajuminikhelekerda
Phiremajuyo .Rayveremajuyo.
Cem gureto .vengaheqido
Phiranemakrameteveta ..
Pia sirbime ,piaberbayime .piazimayme
Derdamajuyodermanemajuyo
Herciyemapiaro ,
xerzaadir u ameniyama …
Nia qeseybeno .niavajino
Hazarsera ,
khal u belarapi u khalukura ,
Ma cimexodinareniakerdra
Ekefelekebebexticeverremagureto
marebiyobira
Pepugewusarixorekerdoware ,pebonema
Ezmendanebemaye ,
A mendabepi
hetema u jubiyoxor
A bekesezbekes, a domanezdoman
vere des u ceverude
….
Ma kaykerdenepes u peroz
Ge kemerachale, gecalapike
gequkuligeqankoli
Destemaqeseriyene ,trijaamnanivera
Pirnikaxokerdenepakucikanexora ,
riyemaserdeciyenevayepakayivera
phucemacirbiyene ,
pasnamamendenetevera
Ezhangela A hengela ….
Desta macuguret ,
marusnayimeverebizeku
nunoanculikerdmadest ,
beseresitberon u torak
Ezsuane A suane
Ginaneware ,
serezaniye mi serde bi
A berbeezberbane
Domaneni ,
niaverenara hate made
Ez ,qem ,seyd,binali,tem , qer,sam…
A, gule,yaze ,ejima ,xecefide…..
Sewanedergude,
nisenimeroverelozingede.
Phirika mi phostiyaxosanenasirikanegermu,
Dose vesena,
axuegirina,
Adirbenoxeym ,
salebenasur
taniyathramidanama ,benosurseregepirama
hetema o jubenogerm ,
hetojuserdecino,
Ceveremabariva o
Rostiyahelawiyera
siyamadanarades ,kaykenadesra
gebemeqiz ,
gebemegirs
tersemesiyaxora ,
Khilaxopeyserdana ,qursiyexolewnena
raveritepiya
cayexoqenqqeim
xonasewezafderga …
Phostiyaxosanemejumini
yemechokuser …
Hoqimcenaxodest
Qoqima care deqe
Ge benime Alik
gebenimefatik
gebenime,Saemorugebenime …
gesonimeQaf ,gesonimepeniyadina
gesonimeqerbela
mafetelnenadinara ,
geberbenime ,
getersenime …
Bine bonanewelunude ,wertecharwustunude .
Teverakerdopuro ,
varenavaraqere .
Va derbiyoyeno
sanenogilanedarefitikecineno
fizayiso ,
Pi cinenoperdaheqiye
cerenovere ,
toraxeveraxere…
Cem verdxocarnaroze
rozecerexiyehewtiser
hewteyixodemdaasmeser
asmeverdesereser
Can zimstaniverdira ,canwusari,
canrozexiziricanceleyi
canreyigul u sosin bi tera
ezikinozon .
Ezbiyanexort
A biyeazebe
Ez des u hest
A des u ses
A sewdaliezsewdali
Yesariheweskehewesbi ,
yemasewdabiye
Teyr u thur, hard u asmen ,dar u bersaadema bi
Merdenepiamendenepia
Siyenepiaamenapia
Jiar u diarusere ,phir u iqrqrisere
Duzgin u xizirisere,meyman u wayirsere
Sondiwerdi bi
Kizilbelireveedkerdibi
Sewdamaniyabiye
Biyechikeadiri ,ginezeremarovese
Biyeduyeadiri ,qutezeredewenistere her ca
KoeBaxireserde
WelateDersimresiye
Qoqumukerdbisanikadomanureqeseykerdene
Suananemalikerdibilaukevatene
Veyvkinanewuyuveresacdekhalemakerdene
Cuanukupemeskadoydemasereqeseykerdene
Cenekaneazebuheniseredizdikirtpiskerdene
Eztersane
A terse
Axxguleaxx
Ma gerekeniyabiyene ,
Tayinebebextiyekerde,
tayineseyteniyekerde
tayeqariyayi ,tatikenikerde,fizilenikerde
majuminiravisnayime
Ezmiradiyane
A miradiye
Mavenemarijiya
Hewresiyayiameyra,davul u zurnaciniye
Choke mi sikiyayi
Laezere mi visiya
Jiar u diariherediyayi
Gul u sosinpermoliyayi
Ciranisermayayi
Roza juyewaste ,rozadiyinedeskinarikerd
Roza hireyine .
Heniyokemaaxuesimite
Vere i henira
Dara ka mi poredayemunit ,vere a darera
Di reyxodimrakaydkerd ,tekitesiye
Iste a rozeezreynaberbane
Pepoqeqo
Qam si……

Ali Kızılbel

***

AxDêrsim

Dejêzerê mi,
hêsîrêçimanê mi.
Çixakevajê: „Dêrsimhîris û heşt“
KîştenaDomananêKirmancîyeênaçimanê mi ver.

Zirçayişêcênî û camêrdî,
DerêLaçî…
Vengêtifanganêzalima,
girmegirmapotînanêeskerî,
gurrî û nalînacems û tanqa,
cinazêxort û azebanêmaênê mi vîrrî.
Derguşêşeşaşmîkuyênedês û dîwararadayê,

mayeewladêxoêştêne.
Ax DÊRSİM, hîris û heşt!
Rojasîyaye.
AdirêzerêKirmanca,
janêzerêKirmancîye,
derdobêderman.

Ma Dêrsimrahonadersaxonêguretapîyê mi.
Kermêzerêmaoğuldanêpêserra.
Goştêînsanîrabenêweyî, şimitenaxogonîya!

Waxliminê.
Dara eğdamî,
kindiroronin,
MeydanêGenimî.
ReperepalinganêPîrSêyRizayî,
zarrî û fîrqanêhard û asmênî,
kerdenêşimiran û xayina ….
Se xovîrîrabikerî?
ReşikUsênhona Des û Hawtserrîbî
ZarîfeXatune û
Alîşêrî…!

Pınar Özgül

***

RINDÊ DEWAN

Eztoraheskenaalempêzana.
Semedêtoezadirnayenadewana.
Eznameyêtonusena, pêrokoyana.
Bêto na gerdûnbidên mi, eznêwazena.
Tiyarindêdewaneztoravana.
Tiheskerdaneygonîya.

Titîja mi, ezversîyatoya, ha todima.
Ezzereyêçimanêto de xovînena.
Tiquncikêzereyê mi de nimiteya.
Tarîyapêto mi rêroşnayîya.
Tiyarindêdewaneztoravana.
Tiheskerdaneygonîya.

Kênayêdewan, heskerdêneygonî.
Xeberbidedayîk, bawkî û der cîranan.
Ma nêzdîraşimarêbenêmêman.
Qalindtiçibiwazî, sersere û çiman.
Tiyarindêdewaneztoravana.
Tiyaheskerdaneygonî.

Def û zirnebiyarênwabiceno her şand.
Muemêciwananbişawên, wagowendebivîno na dewe
TêdimavajênkilamaAwkêKaşon.
Payîzameyo, payîz o wextêveyveyan o.
Tiyarindêdewaneztoravana.
Tiheskerdaneygonî.

Deza Sarı

***

RINDEKIYÊ

Rındekiyadare, gıreêdaretêmdano.
Eve tharvakardi
Eve tharvagırıke
Eve tharvadariyê
Eve tharvatorjêni
Eve tharva …
Eve qımetnê-zanıtenainsani.
Eve nayinukirewbenahusk,
Benakoliyê, yênatanayine.

Çhıhêfke na darenamerındekiyaxodaybema.

Xortuwaştiyaxorevatêne :
Bejnaxorındeka je darameleme
Azebuwaştiyêxorevatêne :
Lesaxodergaşiyarodarareze.
Nıkaçinarındekiyê a darameleme,
Nê-menderındekiya a darareze.
Huskaxokivêse,
Ternaxokivêse.
Rındekiyamakinê-mende,
Sa mebe, bısermayiyê, bıterse.

☆☆☆

Rındekiyainsani, bê-bextinedêmdana

Eve xırabiyê
Eve xayiniyê
Eve xızaniyê
Eve nê-heqiyê
Eve …

Eve qımetcınê-dayinanas u dosti
Eve qımetnê-zanıtenayel u qomi
Eve nayinukiweşhiyaxo de je merdano
Je hardebınelıngano
Royêxocırebenogıran
Bırinoomıdexo, manenobêvıran
Nêcırerayimanene, ne kiwelaği.
Benelal u khericırejiar u ocaği.
Beno tenıkşhikino,
Beno barivışıno
Beno ğıbarrışino
Peniyê de benowele,
Beno mezelabêkêşiyê.
Nisenaraserbêvengiyê,
Merdenecıreyênameymaniyê,
Çhıhêfkeinsannaêheqênêkêno.
Hama se-vaco u se-bıkero,
Bê-bextine, rındekiyainsanidêmdana

Selahattin GÜÇLÜ

***

HEY YARÉ YARÉ


Hey yaré hey yaré
Tijikeerzenaserékou
SonuveréÇıméMuzıri
Çılaxovésnenu
Mınetaxokenu
Awıkaxosımenu

Destunéxo
Kenupıstınéxo
Cérenurayénu
Veréçéveri de nisenuro
Hey yarétıçina
Tınéna
Beno rason(sondır)
OncasonuveréÇeméMuzıri
Çılaxovésnenu
Mınetaxokenu
Awıkaxosımenu

Oncacérenurayénu
Destunéxo
Oncakenupıstınéxo
Tıoncaçina
Hey yarétıçıranéna

Tıçıra mı raherediya
Véjiyeendibé
Çıratınéna

Desté mı kerdé mı verra
Zerriya mı kerdedırvetıne
Puşiyaşiyaesané mı sare
Pısıka mı bervena

Çımé mı endinévénené
Tenéke mı rahaskena
Endivéjiyebé
Hey yaré hey yaré

Royé mı bi velete
Verédési de nisenuro
Mı réteng o, her ca
Tıqey mı raherediya
Vengétonévéjino

Tınévéjiya, néama
Ewroonca bi rasondır
Oncatıçina
Mı rébiyateng na dina

Tıçıraendinéna
Véjiyeendibé
Tıçıturi mı virasona
Hey yaré hey yaré…..


Kevser Akın

***

Mi wat wurze endiwaxto,
Cime mi canewinene
Nu halsenehalo.
Eznewinaneznehesnan,
Ezcamiran.
Bèdestbide
Kèngerewerewaynebime,
Wereuwecenemewerdime.
Sewatariyeratipiyatijwejina.
Destbide ,deste ho bidemi
Mewerde mi torabijere.
Bemekèmi,benaķèmi.
Amnon mi serozumustomeke.
Destbidepiyarozanewiyede
Kilamune ho wajime..

Eylem Kılıç

***

Ezçımanexo
Kıla adırekoyîra
Nena were
Çıme mı kılaadırîbılawne
Qemeterse
Zerre rûye mı ra
Qetaora

Ezçımanexo
Tîjîyaşodurakî
Nena were
Şewletîjî zerre
Çımane mı kuyo
Her qaytkerdena mı
Her çîre
Her hetrezetîjîbero

Ezçımanexo
Aşmeastararekî
Nena were
Henîxorîqayteasmenken
Heyankı
Şewede
Aşmeastara
Çıme mı fîşthewn

Alex Çelik

***

Tore

Tore,
Wılıkewusar top kerd.
Beserezerya mı dı wındı .
Esq bı,
Star bı mıre.
Heskena,
Hesnıkena,
Persı mı niyo.

Duamakerde,
Tijasodir,
Asmasan,
Ter tureyaban,
Na homete,
Vayiremau a
Weyvemanejdiyo.
Saba to,
Çikehesrete ,
Roe mı rareze ne.
Xızırbo,
Eztorazafheske na,
Bekılopa ne to backi.

Çiğdem Gündoğu-Uraz

Paylaş

spot_img

İlginizi çekebilir

Bunlara baktınız mı?
Benzer Başlıklar

Kazım Gündoğan: Dersim Tertelesi Cumhuriyetin Kara Kutusudur

Bu yazı Alevilerin Sesi dergisinin 286. sayısında yayınlanmıştır. KAZIM GÜNDOĞAN...

Yönetmen Yücel Tunca ile “Alacakaranlıkta 30 Yıl: Madımak Katliamı” belgeselini konuştuk – Röportaj Nuray Pehlivan

Madımak Katliamı üzerine bir web belgesel: Alacakaranlıkta 30 Yıl Yönetmen...

Cemal Taş: MAZLUM EBE JÜANÊ ZALIMKARİ, SE DERDÊ XO BİYARO JÜAN

Hesenê İbrahimê Qıci, Hesenê Cıvrail Ağaê Arekiye, Aliê Mırzê...

Cafer Kaplan Dede: Gerçeğin Dilinden Madımak Katliamı

Dostun zülüfleri bölük bölüktür Benim ciğerciğim delik deliktir Muhabbetin sonu tez...

Alevilerin Sesi dergisine abone olmak ister misiniz?