Ali Haydar Avcı

18. Yüzyıldan Az Bilinen bir Alevi Âşık: Âşık İbrahim

///

Orta Anadolu’da âşıklık geleneğinin önemli sürdürücüsü olan Âşık İbrahim 18. yüzyılda yaşamıştır. Ustası Âşık Hüseyin’in ve kendi deyişlerindeki ipuçlarından bu açıkça anlaşılmaktadır. Aslen Bozok – Bahadınlı olan Âşık İbrahim’in Çorum’da da yakın akrabaları vardır. Oymakların bölünerek yerleşikliğe geçmesi, sürgün ve zorunlu iskânlar sonucu parçalanarak yerleşim birimleri oluşturması sebebiyle bu anlaşılabilir bir durumdur. Bu nedenle âşığın Çorum bölgesinde, Osmancık-Kumbaba köyünde uzun süre eğlenip kaldığı, İmatlı Âşık Mehemmed’in çağdaşı ve yakın arkadaşı olduğu, ikisinin de yine bölgenin en güçlü aşıklarından Âşık Hüseyin’e çıraklık ettiği bilinmektedir. Deyişlerindeki veriler ve sözlü gelenekten gelen anlatılardan anladığımız kadarıyla, yaklaşık aynı dönemde yaşamış, elimizdeki mecmualarda deyişleri bulunan Bahadınlı Âşık Hasan da bu iki âşığın yakın arkadaşlarından biridir. Âşık Mehemmed’le Âşık Hasan’ın “deyişme” halinde karşılıklı söylediği bir deyiş elimizdeki mecmualarda kayıtlıdır.

Yazar: Ali Haydar AVCI

Keep Reading