Cumartesi, Haziran 15, 2024

AABF’den Yeni Bir Proje Daha: AGORA

Date:

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu çatısı altında bu yıl Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde 6 Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde gerçekleştirmek üzere Agora adı altında yeni bir proje hayata geçirildi.

Bu Proje Almanya genelinde İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak 2010 yılından beri “Zusammenhalt durch Teilhabe“ programı kapsamında, dernekler düzeyinde demokrasi kültürünü, demokratik değerleri hayata geçirmek, demokratik katılım kültürünü geliştirmek, güçlendirmek ve radikalleşme ve anti demokratik eğilimlerinin önüne geçme amacı taşıyor. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu tarafından yürütülecek bu proje “Agora” olarak adlandırıldı. Agora Projesi üç yıl sürecek. Agora Projesi Sorumlusu Ayhan Özgül ile Agora Projesi’ne dair bir söyleşi gerçekleştirdik.Alevilerin Sesi: Bu projeyi kısaca tanıtabilir misiniz?


Ayhan Özgül: Agora Projesi, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Almanya genelinde 2010 yılından beri dernekler düzeyinde demokrasi kültürünü, demokratik degerleri Alevi Kültür Merkezi ve Cemevlerinde daha iyi
bir şekilde hayata gecirmek, demokratik katılım kültürünü geliştirmek, güçlendirmek ve radikalleşme ve anti demokratik eğilimlerinin önüne geçme amacıyla yürütülen “Zusammenhalt durch Teilhabe“ programı kapsamında, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu çatısı altında, bu yıl Kuzey RenVestfalya Eyaleti’nde 6 AKM/Cemevinde gerçekleştirmek üzere bir proje olarak başlatıldı. Bu proje üç yıl sürecek.

Alevilerin Sesi: Projenin adı nereden geliyor? Neden Agora?

A.Ö.: Agora Antik Yunan kent devletlerinde (Polis), bir siyasal sistem olarak doğan demokrasinin ve demokrasi kültürünün ilk adımlarının atıldığı, bu kent devletlerindeki yurttaşların yaşadıkları şehir devletlerinde kendilerini ilgilendiren siyasal, ekonomik ve dinsel konuları konuşmak ve ortak kararlar almak üzere bir araya geldikleri ve Helenistik dönemden başlayıp Roma İmparatorluğu’na kadar uzanan sürecte insanların bir araya geldikleri meydanlara ve toplanma yerlerine verilen addır. Bu anlamlı bağlamda bizler de demokrasi kültürünü daha iyi hayata geçirmek, demokratik katılımı geliştirmek ve güçlendirmek icin Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde bulunan 6 Alevi Kültür Merkezi ve Cemevleri’nde bu anlamlı projeyi başlattık.

Alevilerin Sesi: AgoraProje’si sanırım sadece NRW’de yürütülecek. Hangi AKM ve Cemevleri katılacak?


A.Ö.: Evet Agora Proje’si sadece Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nı kapsıyor ve Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’de Dortmund, Hagen, Marl, Solingen, Velbert ve Wupertal AKM ve Cemevleri’nde yürütülecek.

Alevilerin Sesi: Peki Agora projesi ile neleri amaclıyorsunuz? Bu proje ile hangi hedeflere ulaşmak istiyorsunuz?

A.Ö.: Temel hedefimiz, demokrasi kültürünün AKM ve Cemevleri’nde gelişmesini sağlamak, bu bağlamda AKM/Cemevlerindeki yönetim ve üyelerle kurulacak kordinasyon ve ortak çalışmalarla söz konusu altı AKM/Cemevinde demokrasi danışmanlığı için iki kişi belirledik. Bu kişiler demokrasi danışmanı olarak proje kapsamında bir eğitime tabi tutulacaklar ve ilgili AKM/Cemevleri’nde aktif olarak görev alıp, ortaya çıkacak her türlü anti demokratik gelişmelere uzman kişi olarak müdahale etme ve çözüm bulmaya çalışacaklar. Ayrıca demokrasi danışmanları proje süresince ilgili 6 AKM /Cemevleri’nde demokratik bir yönetimin daha iyi nasıl olması gerektiğine dair „Good Governance“ başlıklı yazılı bir çalışma yapacaklar. Ayrıca demokrasi danışmanları, bu 6 şehirde demokrasi kültürü, demokratik iletişim (hoşgörü, anlayış, konuşma, dinleme, farklı görüşleri kabullenme, saygıyla karşılama ve tartışma) kültürünün daha sağlıklı işlemesi için de ilgili AKM/Cemevleri’nde aktif görev alacaklar.

Alevilerin Sesi: Agora Projesi’nin başka ne gibi hedefleri var ?

A.Ö.: Kısaca sırlayacak olursam; ilk amacımız bu proje ile antidemokratik, ayrımcı tutum ve yaklaşımlara karşı farkındalık yaratmak, kuşaklararası çatışmaları ve anlayış farlılıklarını minimize etmek ve demokratik değerler ekseninde gençlerin radikal eğilimilerinin önüne geçmek için, kimlik oluşum sürecinde onlara danışmanlık hizmeti sağlamak ve yardımcı olmak.

İkinci olarak AKM/Cemevleri’nde iletişim kültürünü geliştirmek, yani AKM/Cemevi yönetimlerinin karar alma süreçlerinde iletişim sürecini geliştirmek ve şeffaflaştırmak; AKM/Cemevleri’nde açık bir yönetim anlayışı sağlamak, iletişimi ve tartışma kültürünü daha açık ve çoğulcu hale getirmektir. Üçüncü amacımız AKM/Cemevleri üyeliğini geliştirmek ve yaygınlaştırmak, yani projeye katılanAKM/Cemevleri’nin yeni üyeler kazaması için gerekli olan ihtiyaçları tespit etmek ve bu ihtiyaçlar
doğrultusunda neler yapılması gerektiğini ilgili AKM/Cemevi yönetimleri ve üyeleri ile birlikte belirlemek olacaktır. Dördüncü hedefimiz “Sessiz grupları” (Gençler, Kadınlar ve Yaşlılar) AKM/Cemevleri’nde daha da aktifleştirmek, bu bağlamda ilgili AKM/Cemevlerine yardımcı olmak. Ve son olarak AKM/ Cemevlerinin bulundukları yerlerde farklı sosyal ve politik oluşumlar, yapılar ile ilişkilerini güçlendirmek yani AKM/Cemevileri’nde, üyeler genelde sadece kendi AKM/Cemevi üyeleri ile iletişim ve etkileşim içerisinde oluyorlar. Bu sorunsalı olumlu anlamda geliştirmek için kültürler arası iletişim olanakları değerlendirlecek ve ilgili şehirlerde yerel toplumsal, sosyal ve politik oluşumlar, yapılar arasındaki diyaloğun geliştirmesi için neler yapılması gerektiğine dair ilgili şehirlerde ve AKM/Cemevleri’nde çalışmalar yapılacaktır. Umarım bu hedeflere ulaşabilecegimiz başarılı bir proje olur.

Gefördert durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch Teilhabe“
---------------------------------------------------------------------------------

Agora – mitReden und mitGestalten: Für Demokratie begeistern!

İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Almanya genelinde 2010 yılından beri dernekler düzeyinde demokratik katılım kültürünü geliştirmek, güçlendirmek ve radikalleşme eğilimlerinin önüne geçme amacıyla yürütülen “Zusammenhalt durch Teilhabe“ programı çerçevesinde, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu çatısı altında, bu yıl Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde 6 AKM/Cemevinde gerçekleştirmek üzere bir proje hayata geçirildi. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu tarafından yürütülecek bu proje “Agora” olarak adlandırıldı. Agora projesi üç yıl sürecek.

Bu kapsamda, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Merkezi de dahil olmak üzere, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde 6 AKM/Cemevinde ve bu AKM/Cemevlerindeki yönetim ve üyelerle kurulacak kordinasyon ve ortak çalışmalarla söz konusu altı AKM/Cemevinde demokrasi danışmanlığı için iki kişi belirlenecek ve bu kişiler demokrasi danışmanı olarak proje kapsamında bir eğitime tabi tutulacaklar.

Bu eğitim sonrasında demokrasi danışmanları, üye oldukları AKM/Cemevlerinde demokrasi kültürünün, yönetim ve üyeler arasında ve de üylerin kendi aralarındaki iletişimin ve tartışma kültürünün daha sağlıklı yürümesi için söz konusu AKM/Cemevlerinde görev alacaklar. Demokrasi danışmanları proje süresince ilgili 6 AKM/Cemevlerinde demokratik bir yönetimin daha iyi nasıl olması gerektiğine dair „Good Governance“ başlıklı yazılı bir çalışma yapacaklar. Ayrıca demokrasi danışmanları, bu 6 şehirde demokrasi kültürü, demokratik iletişim (hoşgörü, anlayış, konuşma, dinleme, farklı görüşleri kabullenme ve saygı duyma ve tartışma) kültürünün daha sağlıklı işlemesi için de ilgili AKM/Cemevlerinde aktif görev alacaklar.

Paylaş

spot_img

İlginizi çekebilir

Bunlara baktınız mı?
Benzer Başlıklar

Yönetmen Yücel Tunca ile “Alacakaranlıkta 30 Yıl: Madımak Katliamı” belgeselini konuştuk – Röportaj Nuray Pehlivan

Madımak Katliamı üzerine bir web belgesel: Alacakaranlıkta 30 Yıl Yönetmen...

Cemal Taş: MAZLUM EBE JÜANÊ ZALIMKARİ, SE DERDÊ XO BİYARO JÜAN

Hesenê İbrahimê Qıci, Hesenê Cıvrail Ağaê Arekiye, Aliê Mırzê...

Cafer Kaplan Dede: Gerçeğin Dilinden Madımak Katliamı

Dostun zülüfleri bölük bölüktür Benim ciğerciğim delik deliktir Muhabbetin sonu tez...

Ali Çağan: Sönmeyen Yangın, Dinmeyen Sizi

2 Temmuz 1993’te Pir Sultan Abdal etkinliklerine katılmak için...

Alevilerin Sesi dergisine abone olmak ister misiniz?