Forum

İkrarsız yol yürünmez!

Alevilerin inançsal, toplumsal ve örgütsel birliklerinin temelinde Alevilik vardır. Hak erenlerin divanında dar‘a durup ikrar veren canların birliği, ikrar üzerine kurulmuş olan bir yol...

Kerbela’yı anarken…

‘Müslümanlar yezit gibi bir hükümdara duçar olduğunda artık İslam’la vedalaşmak gerekir’ İmam Hüseyin Müslim Kaya – AABF İnanç Kurulu Başkanı Kerbela olayının üzerinden 1374...

Alevi ibadet yerleri işgal altında…

Osmanlıdan bugüne Devlet Alevileri hep yok saymış. Alevilerin kendisi olmayı, kendi ibadethanelerinde- Cemevlerinde- ibadetlerini yapmayı hep engellemekle meşguldur devlet. Osmanlı’dan cumhuriyete Alevilere yaklaşımda tek...

Arkadaşlarımı geri istiyorum!

2 Temmuz 1993 günü, arkadaşlarım çok sevdikleri Anadolu insanlarıyla şarkılar söylemek, şiirler okumak için gitmişlerdi Sivas’a. Güle oynaya doluştular bir otobüse, bir akşam uğurladık...

Ermeni âşuğlar ve halkların hakiki tarihi

Araştırmacı yazar Mehmet Bayrak, Anadolu ve Yukarı Mezopotamya coğrafyasında etnik ve inanç kimliği nedeniyle tekçi ulus devlet politikalarının hedefi olmuş toplulukların tarihine damga vuran...

Popüler